Kadra

Martyna Czapka

Martyna Czapka

OPIEKUN

Absolwentka studiów podyplomowych pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ponadto absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku historia w specjalności nauczycielskiej. Ukończyła również kurs opiekuna w żłobku.